• Име на проекта: Ферма за отглеждане на кози
  • Етап: Завършен
  • Вид: Индустриални сгради
  • РЗП: 3440 м²
  • Локация: обл. Перник, общ. Радомир, с. Долна Диканя
  • Период: 2019-2020

Мдерната козеферма е изградена в Радомирското село Долна Диканя. В нея ще се отглеждат 900 кози. Стопанството е изградено върху площ от 8 500 кв.м., като са изградени основен обор с доилна зала, сектор с хладилна вана за съхранение на мляко, машинно отделение и битова част за персонала, която е на второто ниво на сградата. Изградени са също така малък обор и сграда-инсталация за иновативно производство на фураж. Предвиден е изолатор за животни и ветеринарен кабинет, спомагателни съоражения за съхранение на слама, сено и други фуражи. Изградена е ограда с височина 2,20 м, като на входа има охрана и дезинфекционни площадки за автомобили и хора.