• Име на проекта: Нити
  • Етап: Завършен
  • Вид: Промишлена сграда
  • РЗП: 3377 m²
  • Локация: гр. София бул. Ботевградско шосе 461
  • Период: 2015-2015

Обектът е разположен в имот с площ от 7632 кв. м. и се намира в гр. София бул. Ботевградско шосе №461. Проектът има за цел изграждането на търговско-обслужващ комплекс със сервиз, склад и шоурум. Автосервизът е за тежкотоварни камиони като основната услуга е смяна на ресьори и реглаж като за тази цел са проектирани необходимите технически помещения и зони. Предвижда се изграждането на административна част към шоурума. В сградата са разположени малка столова обслужвана посредством „кетъринг” от кухня „майка” и помещения за временно настаняване на водачите на обслужваните МПС. Предвидени са и необходимите санитарно хигиенни звена за персонала на автосервиза и работещите в администрацията и шоурума. Към сградата се предвиждат съпътстващи съоръжения – газово стопанство, резервоар за противопожарни нужди и попивни резервоари, подземен трафопост и изгребна яма.