• Име на проекта: Скай Форт
  • Етап: Текущ
  • Вид: Офис сграда
  • РЗП: 80261 m²
  • Проектант: А и А архитекти
  • Възложител: Капитал Форт
  • Локация: гр. София, бул. Цариградско шосе 7
  • Период: 2016-2020

Офис сграда Скай Форт се разполага в терен с площ от 12 680 кв.м. на бул. Цариградско шосе 7. Ще бъде реализирана най-високата офисна сграда в България с височина от 202 м – 49 надземни нива. Първите два етажа са предвидени за търговска и обществено-обслужваща зона на площ от около 700 кв.м. Следващите 36 етажа с обща площ от 40 000 кв.м. са предвидени за офис площи, а на последните две нива са предвидени Скай Кафе и панорамна платформа. Изградени са три подземни нива с около 600 паркоместа.