Напрягане след бетониране

Булкарп ООД е специализирана в изграждането на монолитни стоманобетонни плочи чрез напрягане след бетониране.

Конструктивни принципи на напрягане след бетониране

Чрез напрягане се създават благоприятни натискови напрежения в стоманобетоновото сечение и се увеличава носимоспособността на огъване.

Поради криволинейната траектория на кабелите се получава ефект на повдигане в полетата, като по този начин се компенсира част от вертикалните товари и се намаляват значително деформациите.

Поради създадената компресия почти цялата плоча работи без пукнатини, което също води до намаляване на провисванията, както и повишена дълготрайност на конструкцията.

Част от балансираните товари от полетата се пренасят от кабелите директно върху опорите и силата на продънване се редуцира. В допълнение носимоспособността на продънване се увеличава от създадената компресия.

Възможни приложения

Безфугови индустриални подове

Фундаментни плочи

Междуетажни и покривни плочи

Трансферни конструкции

Напрягане след бетонирането на монолитни стоманобетонни плочи – една технология, която променя строителството.

Видове конструктивни решения за междуетажни и покривни плочи

Гладка безгредова плоча

Гладка безгредова плоча

Прилага се предимно за относително леко натоварени плочи като в жилищни, обществено сгради и паркинги. Постигат се отвори до 10 м при отношение отвор към дебелина на плочата в диапазона 35 до 45 в зависимост от отвора и натоварването.

Безгредова плоча с капител

Безгредова плоча с капител

Прилага се предимно за относително леко натоварени плочи като в жилищни, обществени сгради и паркинги. Постигат се отвори до 13 м при отношение отвора към дебелината на плочата в диапазона 40 до 50 в зависимост от отвора и натоварването.

Плоча с греди в едната посока

Плоча с греди в едната посока

Прилага се предимно за плочи с преобладаващ отвор в едната посока. Постигат се полета с размери до 16 м – 20 м при отношение на отвора към височината на гредите в диапазона от 25 до 35 и дебелина на плочата в диапазона 1/40 до 1/50 от отвора.

Плоча с греди в двете посоки

Плоча с греди в двете посоки

Прилага се предимно за тежко натоварени плочи и при необходимост от големи отвори като промишлени сгради, складове, летища и др. Постигат се отвори до 20 м при отношение отвор към височината на гредите в диапазона от 20 до 25 и дебелина на плочата в диапазона 1/50 до 1/50 от отвора.

Архитектурни ползи

Вариант конвенционален стоманобетон и вариант с напрегнат стоманобетон

До 20% спестяване при използване на решение с предварително напрягане

Номер
Положение
Площ (м²)
Дебелина (см)
Бетон (м³)
Армировка (кг/м³)
Армировка (кг)
1
+3.35
1125
27.7
312
129.4
40358
2
+6.80
1125
27.7
305
134.6
41045
3
+13.90
710
26.3
187
154.4
28870
4
+16.90
710
26.3
187
154.4
28870
5
+19.90
710
26.3
187
154.4
28870
6
+22.90
710
26.3
187
154.4
28870
Общо
5090
1365
196883
Номер
Положение
Площ (м²)
Дебелина (см)
Бетон (м³)
Армировка (кг/м³)
Армировка (кг)
1
+3.35
1125
22.1
249
63.3
15750
2
+6.80
1125
22.1
249
63.3
15750
3
+13.90
710
22.7
161
66.1
10650
4
+16.90
710
22.7
161
66.1
10650
5
+19.90
710
22.7
161
66.1
10650
6
+22.90
710
22.7
161
66.1
10650
Общо
 
5090
 
1142
 
74100
Разлика
 
 
 
-223
 
-122783
Ценово сравнение
Тотал (€)
За кв. м. (€/м²)
Процент
Цена конвенционален стоманобетон
226543
44.5
Цена напрегнат стоманобетон
190868
37.5
Спестявате
35675
7.0
16%

Ценово сравнение при конструктивно решение с безгредови плочи във високото строителство

Приемания при анализа:

Резултати:

При отвори около 7.80 м – икономия от 10%
10%
При отвори над 8.50 м – се спестяват 20%
20%

Искате ли вашият проект да стане реалност?