Напрягане след бетониране

Булкарп ООД е специализирана в изграждането на монолитни стоманобетонни плочи чрез напрягане след бетониране.

Конструктивни принципи на напрягане след бетониране

Чрез напрягане се създават благоприятни натискови напрежения в стоманобетоновото сечение и се увеличава носимоспособността на огъване.

Поради криволинейната траектория на кабелите се получава ефект на повдигане в полетата, като по този начин се компенсира част от вертикалните товари и се намаляват значително деформациите.

Поради създадената компресия почти цялата плоча работи без пукнатини, което също води до намаляване на провисванията, както и повишена дълготрайност на конструкцията.

Част от балансираните товари от полетата се пренасят от кабелите директно върху опорите и силата на продънване се редуцира. В допълнение носимоспособността на продънване се увеличава от създадената компресия.

Възможни приложения

Безфугови индустриални подове

Фундаментни плочи

Междуетажни и покривни плочи

Трансферни конструкции

Напрягане след бетонирането на монолитни стоманобетонни плочи – една технология, която променя строителството.

Видове конструктивни решения за междуетажни и покривни плочи

Гладка безгредова плоча

Гладка безгредова плоча

Прилага се предимно за относително леко натоварени плочи като в жилищни, обществено сгради и паркинги. Постигат се отвори до 10 м при отношение отвор към дебелина на плочата в диапазона 35 до 45 в зависимост от отвора и натоварването.

Безгредова плоча с капител

Безгредова плоча с капител

Прилага се предимно за относително леко натоварени плочи като в жилищни, обществени сгради и паркинги. Постигат се отвори до 13 м при отношение отвора към дебелината на плочата в диапазона 40 до 50 в зависимост от отвора и натоварването.

Плоча с греди в едната посока

Плоча с греди в едната посока

Прилага се предимно за плочи с преобладаващ отвор в едната посока. Постигат се полета с размери до 16 м – 20 м при отношение на отвора към височината на гредите в диапазона от 25 до 35 и дебелина на плочата в диапазона 1/40 до 1/50 от отвора.

Плоча с греди в двете посоки

Плоча с греди в двете посоки

Прилага се предимно за тежко натоварени плочи и при необходимост от големи отвори като промишлени сгради, складове, летища и др. Постигат се отвори до 20 м при отношение отвор към височината на гредите в диапазона от 20 до 25 и дебелина на плочата в диапазона 1/50 до 1/50 от отвора.

Архитектурни ползи

 • Удовлетворя желанието на Архитектите за големи пространства, отвори и конзоли;
 • Позволява на Архитектите да превърнат в реалност своите идеи и то на разумна цена;
 • Системата е подходяща за вскякъв вид сгради;
 • Няма греди, които пречат на интериорните решения;
 • Много по-лесен монтаж на инсталациите в сградите и паркингите;
 • Свобода при експлоатацията;
 • Зони свободни от колони;
 • Конструктивни и технически предимства;
 • Намалено тегло на етажните конструкции, което води до намалени смеизмични ефекти и натоварване върху вертикалните елементи;
 • По-малко натоварване върху фундаментите;
 • По-лека конвенционална армировка за конструиране;
 • Значително намалени деформации;
 • Контрол над образуването на пукнатини и в следствие повишена дълготрайност;
 • Гъвкавост при избора на конструктивна схема;
 • Възможност за поемане на големи концентрирани товари;
 • Ползи за Собственика;
 • Намалената етажна височина води до спестяване на материали, например от преградни стени и фасади;
 • Намаляване на дълбочината на изкопите;
 • Допълнителни етажи при запазване на габарита на сградата;
 • По-кратък период за изпълнение;
 • По-лесно осветление, отопление и климатизация на сградата;
 • Ползи за Строителя – бързо изпълнение;
 • По-лесен кофраж за изпълнение;
 • По-малък брой вертикални елементи за изпълнение;
 • Ранно декофриране (между 3-ти и 7-ми ден)
 • По-малко бетон за доставка и полагане;
 • По-малко материали за складиране на обекта;
 • По-малко и много по-лека армировка за монтаж;
 • По-малко на брой конструктивни фуги.

Вариант конвенционален стоманобетон и вариант с напрегнат стоманобетон

До 20% спестяване при използване на решение с предварително напрягане

Номер
Положение
Площ (м²)
Дебелина (см)
Бетон (м³)
Армировка (кг/м³)
Армировка (кг)
1
+3.35
1125
27.7
312
129.4
40358
2
+6.80
1125
27.7
305
134.6
41045
3
+13.90
710
26.3
187
154.4
28870
4
+16.90
710
26.3
187
154.4
28870
5
+19.90
710
26.3
187
154.4
28870
6
+22.90
710
26.3
187
154.4
28870
Общо
5090
1365
196883
Номер
Положение
Площ (м²)
Дебелина (см)
Бетон (м³)
Армировка (кг/м³)
Армировка (кг)
1
+3.35
1125
22.1
249
63.3
15750
2
+6.80
1125
22.1
249
63.3
15750
3
+13.90
710
22.7
161
66.1
10650
4
+16.90
710
22.7
161
66.1
10650
5
+19.90
710
22.7
161
66.1
10650
6
+22.90
710
22.7
161
66.1
10650
Общо
 
5090
 
1142
 
74100
Разлика
 
 
 
-223
 
-122783
Ценово сравнение
Тотал (€)
За кв. м. (€/м²)
Процент
Цена конвенционален стоманобетон
226543
44.5
Цена напрегнат стоманобетон
190868
37.5
Спестявате
35675
7.0
16%

Ценово сравнение при конструктивно решение с безгредови плочи във високото строителство

Приемания при анализа:

 • Цена на бетона: 60 EUR/m2
 • Цена на армировката: 0.70 EUR/кг
 • Цена на напрягащата система: 60 EUR/m3
 • Разход на армировка при конвенционалното решение: 120 кг/m3
 • Разход на армировка при напрегната плоча: 50 кг/m3

Резултати:

 • При отвори под 7 м – решението с напрягане не е икономически оправдано;
 • При отвори около 7.80 м – икономия от 10%;
 • При отвори над 8.50 м – се спестяват 20%.
При отвори около 7.80 м – икономия от 10%
10%
При отвори над 8.50 м – се спестяват 20%
20%

Искате ли вашият проект да стане реалност?