Управление на проекти

Управлението на строително-инвестиционни проекти е процес, който се заражда заедно с инвестиционното намерение.

Експертите на Булкарп ООД анализират и обследват инвестиционния пазар така, че да се предприеме рентабилна и високо ефективна стратегия, да се вземе най-правилното решение от страна на Възложителя. Въз основа на направените анализи и отчети, могат да се нанесат корекции на инвестиционното намерение още в най-ранен етап, което би оптимизирало инвестицията и минимизирало рисковете.

Оптимизиране на инвестицията

Висококвалифицирани експерти

Дългосрочно сътрудничество

Оптимизиране на инвестицията

Висококвалифицирани експерти

Дългосрочно сътрудничество

Екипът от експертите на Булкарп ООД се състои от висококвалифицирани експерти с богат опит в сферата на управление на инвестиционни проекти.

Натрупаният опит до момента ни позволява в този сложен и дълъг процес да дадем на Възложителя компетентно и аргументирано становище за всеки един вариант от гледна точка на изпълнение, количествено-стойностни сметки, експлоатация и поддръжка.

От ключово значение за покриването на високите критерии, които си поставяме в нашата работа, е дългосрочното сътрудничество с нашите партньори и клиенти. Ние не допускаме компромиси с качеството на предлаганите услуги, с конкретни срокове, приемливите цени и коректното отношение.

Искате ли вашият проект да стане реалност?