Напрягане след бетониране – технологията, която променя строителството

Чрез напрягане се създават благоприятни натискови напрежения в стоманобетоновото сечение и се увеличава носимоспособността на огъване. Поради криволинейната траектория на кабелите се получава ефект на повдигане в полетата, като по този начин се компенсира част от вертикалните товари и се намаляват значително деформациите. Поради създадената компресия почти цялата плоча работи без пукнатини, което също води до намаляване на провисванията, както и повишена дълготрайност на конструкцията.

Част от балансираните товари от полетата се пренасят от кабелите директно върху опорите и силата на продънване се редуцира. В допълнение носимоспособността на продънване се увеличава от създадената компресия.

Технологията “Напрягане след бетонирането на монолитни стоманобетонни плочи” има много конструктивни, технически и финансови предимства. Този вид изпълнение, което е подходящо за всеки тип сгради, води със себе си много бройни архитектурни ползи както за Инвеститора, така и за Строителя. Удовлетворя желанието на Архитектите за големи пространства, отвори и конзоли. Освен това, няма греди, които пречат на интериорните решения и много по-лесен монтаж на инсталациите в сградите и паркингите – образуват се зони свободни от колони. Намаленото тегло на етажните конструкции води до намалени сеизмични ефекти и натоварване върху вертикалните елементи, както и по-малко натоварване върху фундаментите.

„Класическото решение“ съпоставено с „Напрегнати стоманобетонни плочи“ показва, че използването на по-иновативния начин на строителство и новите технологии спестяват средства, облекчават строителството и скъсяват сроковете за изпълнение. По този начин се по-стига по-голяма рентабилност на инвестицията и повече функционални площи.

Ето какво показват проучванията:

До 20% спестяване при използване на решение с предварително напрягане

Приемания при анализа:

  • Цена на бетона: 60 EUR/m2
  • Цена на армировката: 0.70 EUR/кг
  • Цена на напрягащата система: 60 EUR/m3
  • Разход на армировка при конвенционалното решение: 120 кг/m3
  • Разход на армировка при напрегната плоча: 50 кг/m3

Резултати:

  • При отвори под 7 м – решението с напрягане не е икономически оправдано;
  • При отвори около 7.80 м – икономия от 10%;
  • При отвори над 8.50 м – се спестяват 20%.