Строителство на сгради и съоръжения

Булкарп ООД е водеща строителна компания, специализирана в строителството на сгради и съоражения.

Булкарп ООД разполага с квалифициран инженерингов състав, квалифицирани служители и голям набор от собствена механизация за обезпечаване цялостното строителство на сгради и съоражения. Всички служители на Булкарп ООД притежават всички необходими професионални квалификации, участват активно в решаването на технологични казуси, възникнали в процеса на работа, като се спазват ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР и всички правни и етични норми в строителния процес.

Висококачествени материали

Професионални квалификации

Иновативните технологии

Висококачествени материали

Професионални квалификации

Иновативните технологии

Булкарп ООД предлага високо качество на строителството и гаранция за изпълнение. Качествените материали и иновативните строителни технологии са в основата на нашите успешни проекти.

Искате ли вашият проект да стане реалност?