Реконструкции и специализирани СМР

Булкарп ООД предлага услуга свързана с реконструкциите, основен ремонт, текущ ремонт на сгради и съоръжения, както и специализирани строително-монтажни дейности.

Висококачествени материали

Професионални квалификации

Иновативните технологии

Висококачествени материали

Професионални квалификации

Иновативните технологии

Булкарп ООД има богата експертиза в изграждането на пътна енергийна и благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда.

Искате ли вашият проект да стане реалност?